Manglende dokumentasjon - varsel til ansatt i bedrift

Jeg har et ønske om at det blir etablert et valg om å kunne automatisere melding til faglig leder eller instruktør ved manglende dokumentasjon fra kandidat eks etter 3 uker. Primært må dette gå mot instruktør. altså kunne velge om denne funksjonen skal brukes eller ikke... helst pr bedrift

mvh

Odd-Inge Johannessen

Fagopplæring Sør