Deltakere som ikke ligger i Olkweb

Planlagt

 Av og til er det deltakere på møter som ikke er registrert inn i OLKweb, og som heller ikke er nødvendig å ha i OLKweb som ansatte - men det kan være ok å få de registret som deltakere på møter. Er det mulig å få en fritekstboks hvor man kunne skriveinn navn? både i aktivteter og i vurdering under deltakere?