Utvalg vurdering

Implementert

I utvalg vurdering kan man merke alle og fjerne, eller markere alle og ta med. Så må man inn og enkeltklikke for hvert mål-. Vil det være vanskelig å få en utvidet versjon av dette som omhandler merk alle/fjern alle for hvert hovedområde? Har mange læreplaner som er bygd opp i bolker for ulike perioder, som skal vurderes og da hadde det vært tidsbesparende og kunne markert for hvert hovedområde.


Hei Else,


Dette er under utvikling og vil bli sluppet i løpet av våren.


1 person liker dette

Dette er nå på plass :-)