SMS og e-postfunksjon

Implementert

 Ønsker meg SMS og e-postfunksjon fra rapporten 

Fag-/svenneprøve - Resultater

Slik at vi kan sende sms til våre nye fagarbeidere og svenner om f.eks. fagbrevutdelinga
1 Comment

Hei Else,


Dette er nå på plass :-)