OLKweb, ønske om fane som heter Internoppfølging

Har fått inn følgende forslag fra Opplæringskontoret for bilfag i Vestfold:


Ønsker fane i OLKweb som heter Internoppfølging, hvor denne er knyttet opp imot intern opplæringsplan i aktuell bedrift.

Hvor man kan følge opp tidsbruken i forhold til opplæringsmål.Interne opplæringsplaner er noe som blir diskutert på forumsmøtet i mars nå :-)

ER ikke sikker på om jeg helt ser hvordan dette vil bli? Vi har samme krav fra vår fylkeskommune, men dette løser vi i læreplanmaler. Men mulig det finnes enklere måter å gjøre dette på?

Vestfold fylkeskommune krever at bedriften lager en intern opplæringsplan. Dvs en plan beskriver hvordan opplæringen skal gis for å dekke målene i læreplan.

Hadde vært fint om vi kunne fått en egen post i OLKWEB som heter intern opplæring i bedrift som vi enkelt kunne fylt ut når vi godkjenner bedrift