OLKweb, ønske om fane som heter Internoppfølging

Har fått inn følgende forslag fra Opplæringskontoret for bilfag i Vestfold:


Ønsker fane i OLKweb som heter Internoppfølging, hvor denne er knyttet opp imot intern opplæringsplan i aktuell bedrift.

Hvor man kan følge opp tidsbruken i forhold til opplæringsmål.Vestfold fylkeskommune krever at bedriften lager en intern opplæringsplan. Dvs en plan beskriver hvordan opplæringen skal gis for å dekke målene i læreplan.

Hadde vært fint om vi kunne fått en egen post i OLKWEB som heter intern opplæring i bedrift som vi enkelt kunne fylt ut når vi godkjenner bedrift


ER ikke sikker på om jeg helt ser hvordan dette vil bli? Vi har samme krav fra vår fylkeskommune, men dette løser vi i læreplanmaler. Men mulig det finnes enklere måter å gjøre dette på?

Interne opplæringsplaner er noe som blir diskutert på forumsmøtet i mars nå :-)