Kursmodul inne på aktivitet

Hei
Kunne dere opprtettet noen flere kolonner i kursmodulen der vi skal melde på deltakere. Her trengs en kolonne for Bedrift og en for fag. 
Det må her også være mulig å legge til deltakere som ikke er registrert inne på olkweb. 
Viktig at vi får komplettert olkweb på dette området så vi slipper å bruke andre løsninger lokalt. 

Eks: Vi skal nå ha 2 instruktørkurs, det vil her være nye instruktører som vi trenger å få registrere, både på bedrift og fag. Dette kan vi ikke få gjort i dag.
Jeg registrerte dette sist for 2 år siden

Hans Sæter
Rytopp