Flere bedriftstilknyttinger og mulighet til å legge faglig leder til på meir enn ei bedrift

Skulle ønske det gjekk å knytte ein person til fleire bedrifter, eller i vårt tilfelle avdelingar. For å konkretisere kvar den enkelte er ansatt i pleie- og omsorgssektoren har vi lagt inn den enkelte avdeling som eiga bedrift. 


Sei at Solveig er avdelingsleiar for avdeling A, B og C. Pr. idag kan vi berre knytte samme person til ei bedrift/avdeling. Dette gjer det litt uoversiktleg då mange avdelinger blir stående uten kontaktperson fordi Solveig berre står som ansatt på A, og dermed berre kan leggast til som kontaktperson der. 


Det samme er med standar faglig leiar der vi for eksempel har 1 felles faglig leiar for heile Ulstein kommune sine helsefaglærlingar. Han/ho får vi også berre knytta til 1 bedrift som faglig leiar, der ho står som ansatt. 


Er det mulig å endre dette slik at ein kan ein person til fleire bedrifter som kontaktperson/faglig leiar ?