Automatisk sletting fra grupper av avslutta ansatte

Implementert

Hei!
Mener at det tidligere var slik at når en ansatt ble avsluttet/arkivert så ble de også automatisk sletta fra grupper de var medlemmer av? Dette skjer ikke lengre og medfører således en god del arbeid for å rydde opp i.


Er det mulig å få satt innstillinger slik de var før - slik at vi slipper dette merarbeidet?

1 Comment

Hei Jørgen,

Vi jobber med dette i nåværende sprint :-)


1 person liker dette