Rapport på vurdering - mulighet til å sortere på fylke

Ikke Tatt

Opplæringskontoret for service og samferdsel har meldt inn følgende ønske:


Det hadde vært praktisk om man kunne sortert ut fylkesvis når vi f.eks. skal lage rapport om halvårsvurderinger.
I dag er det kun mulig å sortere på fag, lærling eller lærekandidat og konsulent.