oppmelding fag-svenneprøve

Nå er det snart slik for alle fylker at vi melder kun opp i VIGO, eller tilsvarende, og trenger ikke den skjematiske fremstillinga slik den ligger i OLKweb. For oss er problemstillinga slik at vi må fylle ut hele skjemaet i VIGO. Det er ingen link f.eks. mellom fødsel og person.nr. og kontaktinfo på lærling- Her må alle felt fylles ut. Også for kontaktperson på faglig leder, både epost og mobil må fylles ut. da blir det mange klikk frem og tilbake for å finne info og klippe lime.

ER det mulig da når du trykker på fag/svenneprøveknappen i OLKweb at denne infoen kommer opp i et slags "skjema"? slik at det blir lettere å klippe og lime direkte fra dette og inn i VIGO. All nødvendig info kommer opp om både lærling og faglig leder.

og at vi der også i tillegg kan huke av for oppmeldt VIGO slik at vi får en dato? og også et en mulighet for å laste opp kvitteringa som vi får etter endt jobb?

 


2 personer liker denne ideen