Ønsker gamle brukerveiledninger tilbake snarest!

Ikke Tatt

Hei!

Den nye brukerveiledningen er blitt vesentlig mindre anvendelig og nyttig enn de vi hadde før, og det var vel ikke tanken?


Det var store fordeler med å ha en tredelt brukerveieldning mellom lærling, ansatt og konsulent. Da fikk alle en brukerveieldning som var relevant for dem og det var enkelt å komme igang. Spesielt nyttig var dette i opplæringssammenheng.


Det var også veldig nyttig å kunne skrive ut brukerveiledningen som pdf fil for å bruke som undervisningsmateriale i forbindelse med opplæring av nye lærlinger og nye ansatte. Man kunne gi oppgaver relatert til brukerveiledningen, dette er nå ikke mulig ettersom man også har fjernet all nummerering.


Til og med innholdsfortegnelsen er nå fjernet. og brukerveiledningen er etter mitt syn nå blitt både irrelevant, vanskelig tilgjengelig og unyttig i forhold til tidligere. Man kan søke ja, men hva hjelper det hvis man er ny bruker og ikke vet hva man skal søke på? Man kaster nå bort mye verdifull tid på å klikke seg gjennom et utall sider og underveis mister man interessen og motivasjonen. Eksemplene/bildene er tatt fra konsulentperspektivet og lærlinger og ansatte kjenner seg ikke igjen.


Jeg ønsker meg tilbake til brukerveiledninger som er praktisk for brukerne! Er fullt klar over at dette ikke nødvendigvis er enklest å oppdatere for de som skal lage og oppdatere brukerveiledningene, men vi er ikke tjent med å ha brukerveiledninger som ikke er brukervennlige og følgelig ikke vil bli brukt. Utfordringene og alle spørsmålene kommer til Opplæringskontorene og det vil også gjøre vår jobb vanskeligere - det var vel ikke hensikten?


Dette bør være en høy prioritet å få endret veldig raskt slik at vi unngår store problemer til høsten når hovedvekten av nye lærlinger og nye ansatte skal læres opp!


Støtter Jørgen i de betrakninger han beskriver. Brukerveiledning må være tilpasset brukere slik at de finner frem enkelt.

Som man ser av vedlegg har vi (ihvertfall for Forsvaret) ikke noen indeksering av innhold på brukerveiledninga

bmp
(3.94 MB)

Beklager, var litt rask på avtrekkeren her,

ser nå at det fortsatt finnes egne brukerveiledninger for lærlinger og ansatte, men vi har utfordringer ift nettleseren som Forsvaret bruker som bør løses slik at også vi ser indekseringen/menyen.


Ønsket om å kunne få skrevet ut brukerveiledningene på en enkel måte står imidlertid fortsatt.

Får heller ikke søkt i brukerveiledningene - hverken på nettleser Forsvaret bruker eller Microsoft Edge. På Microsoft Edge kan jeg skrive inn tekst i søkefelt, men ingenting skjer når jeg søker. På nettleseren vi (Forsvaret) bruker kan jeg ikke engang skrive inn noe i søkefeltet..

Hei,


Bakgrunnen for de nye oppdateringene er at tredjeparten vi benytter har oppdatert hvordan disse er og fungerer. Vi har latt vær å bytte over til de nye, men nå har vi gått 2 år siden oppdateringene, og opplever en del komplikasjoner med å få ut nye ting i de på en ordentlig måte. Det er heller ingen videre utvikling fra leverandøren sin side her. At de ikke er i PDF er noe vi også synes er synd, men igjen - ikke noe vi styrer. (Oppdatert info: Det kan se ut som de arbeider med PDF-mulighet uten at vi vet noe mer der).


Det er som du fant ut også egne veiledninger til de forskjellige brukerne, det har vi ikke endret på - men man ser kun den for sin rolle når man er innlogget, slik det alltid har vært.


Det er klart vi har beholdt en innholdsfortegnelse. Den er sortert i det vi har fått tilbakemeldinger på, i en kanskje mer oversiktlig måte enn tidligere. Så lenge du har en oppdatert versjon av Edge vil også veiledningen oppføre seg slik den skal. Her er vedlagt et bilde fra Edge på hvordan det ser ut:Tredjeparten vi benytter har valgt å ikke prioritere noen videre støtte av Internet Explorer. Jeg ser dog at man kan se veiledningene i IE dersom man velger å zoome ut til 75%. For å vise hva leverandøren selv sier:

  • ⚠️Only evergreen browsers are now supported (the latest versions of Chrome, Firefox, Edge and Safari). This will reduces the amount of assets to download to use GitBook and will improve overall performances. Internet Explorer in particular is no longer supported, it represented less than 4 visitors out of 10,000.


Vi vil se på en løsning som gjør at dere som må sitte i Internet Explorer vil kunne se de gamle veiledningene. Ellers oppfordrer vi til å benytte en nyere og bedre nettleser, slik som feks Google Chrome, Firefox, Safari o.l. om man har anledning.


De gamle brukerveiledningene er fortsatt tilgjengelig (enn så lenge). Du finner de her (der finner du også PDF).

Se vedlegg - vi får ikke opp indeksering hverken på 75% eller 50% i IE. Vi får ikke søkt på fritekst hverken i IE. På Microsoft Edge kan man heller ikke søke (selv om man her får skrevet inn en søketekst).

Når det gjelder vår mulighet til å endre nettleser så er det begrenset av hva Forsvaret har verifisert som sikre og trygge nettlesere. Pr nå er det kun Internet Explorer.

En utskriftsmulighet for de nye brukerveiledningene bør være løsbart, og jeg håper dere spiller dette videre til leverandør.

Vi er klar over at dere må benytte IE, og vil som nevnt se på en løsning som gjør at dere vil få opp de gamle veiledningene. 


PDF er spilt inn til leverandører fra oss og flere parter, slik vi kan se er det noe de ser på. Noe mer enn det vet vi ikke. De gamle veiledningene med PDF ligger her enn så lenge.

De gamle veiledningene er ikke noe vi legger opp igjen i OLKWEB, da disse ikke lengre fungerer. Det er de nye, som det også kan hentes ut PDF av. I tillegg legger jeg ved PDF-ene her. 

Setter derfor saken til ikke tatt.

pdf
pdf

1 person liker dette

Ansatte sin veiledning ligger her

pdf

1 person liker dette