Tekstmal

Dette er en super funksjon. Jeg får den til å virke på sms til ansatte, men ikke til lærlinger.

Mail fungerer både til lærling og ansatt.

Thove

1 Comment

Svart direkte på mail.