Frist på læreplanmål

Hei. Har hvert på lærlingesamtale med noen i IKTfaget og de kom med noen ønsker til OLKWEB.

Ønsket er at opplæringskontor og faglig ledere kan sett inn fristdato på gjennomføring av læreplanmål i fanen Vurdering og i fanen læreplan. 1 Comment

Tenker at  dette må være en frivillig opsjon- ser ikke at dette er nødvendig eller mulig i alle fag? Kompetansemålene er så ulike i fagene, og det er mange læreplaner som er "ombygd" slik at de ligger ferdig med kvartalsmål og lignende. da vil dette være undødvendig.