Endre lærling etter overføring fra Aspirant

Når en skal inn å endre opplysningene inne på lærlingen etter en har overført lærlingen fra Aspirant, blir det automatisk satt en dato for start av læretiden. Oppstart for læretiden blir satt til 1.1. 1970. Det blir nok så mange klikk for å få endret datoen, hadde det vært mulig at den ble satt til dags dato eller til noe som er nyere enn 5 tiår tilbake?


Hadde også vært fint om det ble lagt inne automatisk hvilket fag de hører til, siden de i søknaden legger dette inn.


1 person liker denne ideen