Flere alternativer på godkjenning av oppgaver

Ikke Tatt

Nå finnes bare valgene Bestått (en tommel opp) og Ikke bestått. Hva med å ha et tredje alternativ: Bestått meget godt (to tomler opp). Vi har laget disse tre som vurderingskriterier (i tråd med vurdering ved fagprøve), og vil ha det på samme måte ved vurderinger av dokumentasjon som er levert. 


hvis innleveringer blir gjort slik som øsnket skal oppgaven gjøres der. tommel opp eller ned er fullgodt for dokumentasjon er min menning

Hei Egil,

Vi har nå diskutert rundt dette forslaget i brukerforumet, og kommer ikke til å implementere et tredje alternativ til tommel opp/ned som du beskriver. Gjennomføring av dokumentasjon er enten eller, og sier ikke noe om hvilket nivå det ligger på.