Flere alternativer på godkjenning av oppgaver

Nå finnes bare valgene Bestått (en tommel opp) og Ikke bestått. Hva med å ha et tredje alternativ: Bestått meget godt (to tomler opp). Vi har laget disse tre som vurderingskriterier (i tråd med vurdering ved fagprøve), og vil ha det på samme måte ved vurderinger av dokumentasjon som er levert. 

1 Comment

hvis innleveringer blir gjort slik som øsnket skal oppgaven gjøres der. tommel opp eller ned er fullgodt for dokumentasjon er min menning