Oppgavemal i tekstboksen på innleveringsoppgaver

Vi har laget en mal i Word (se vedlegg). Vi synes at denne malen kunne vært lagt inn i tekstboksen som popper opp når man klikker 'Ny dokumentasjon'. Kan dette la seg gjøre?

docx
1 Comment

Hei Egil,


Dette kan man legge inn som en mal under "Oppgave/innlevering". Slik at når man oppretter en oppgave, så velger man å benytte den malen du viser til. Lærlingene vil da kunne ha en mappe for hver av punktene å levere oppgaver på disse. Vi har beskrevet hvordan man kan opprette slike maler her: https://innit.gitbook.io/olkweb-brukerveiledning/oppgave-innlevering/oppgavesett 


Jeg vet enkelte legger dette inn som beskrivelse på kompetanse/delmålene, slik at det dukker opp når lærlingene også dokumenterer via læreplanen sin.