Oppgavemal i tekstboksen på innleveringsoppgaver

Vi har laget en mal i Word (se vedlegg). Vi synes at denne malen kunne vært lagt inn i tekstboksen som popper opp når man klikker 'Ny dokumentasjon'. Kan dette la seg gjøre?

docx

Hei Egil,


Dette kan man legge inn som en mal under "Oppgave/innlevering". Slik at når man oppretter en oppgave, så velger man å benytte den malen du viser til. Lærlingene vil da kunne ha en mappe for hver av punktene å levere oppgaver på disse. Vi har beskrevet hvordan man kan opprette slike maler her: https://innit.gitbook.io/olkweb-brukerveiledning/oppgave-innlevering/oppgavesett 


Jeg vet enkelte legger dette inn som beskrivelse på kompetanse/delmålene, slik at det dukker opp når lærlingene også dokumenterer via læreplanen sin.

at de fleste ønsker å benytte dok. til sine opppgaver er et resultat av at de kompetansemål som hukes av i innleveringer ikke er knyttet opp mot kompetansemål i logg. dette håper vi snarest blir gjort noe med. Samtidg er det et stort ønske at arbeidsoppgave /innlevering blir redigert slik at det samsvarer med mal som de fleste opplæringskontor benytter til sine lærlinger. det er stort rom for forbedrifng her, men antar at Team olkweb er på saken og jobber med dette. har vært innmeldt sak fra brukerforum en god stund.


2 personer liker dette