Bedriftens mulighet til å ha tilgang til lærlinger hvor læretiden er utløpt

En bedrift har ikke tilgang til lærlingen sin i Olkweb når lærlingens læretid er over.  Lærlingen kan ha ha stryk på sin førstegangsprøven og skal ta annengangs prøve etter læretid slutt, lærlingen er ikke i mål med manglende teori før etter læretid slutt. 
Lærlingen må/bør vises til vi fra OK har arkivert kandidaten
Etter GDPR så sender vi ikke dokumenter pr. e-post til bedriftene, bedriftene må selv gå inn på lærlingen for å få tilgang til dokumentet. Dette går ikke i dag på de lærlingene hvor læretiden er over.


1 person liker denne ideen
1 Comment

støtter denne!