kommentar på dokumentasjon

Lærlinger rapportere stadig om at kommentarer gitt i dokumentasjonen går de hus forbi! Her må det være mujlig å få laget et bedre varslingssystem slik at dette fanges opp på en eller annen måte. 


2 people liker denne ideen