Bruke OLKWEB til oppfølging av årlige bedriftsbesøk

Vi har pr i dag en oppfølging vi gjør mot bedriftene vi har registrert.

Vi besøker dem hver 2 eller 3 år og noen ganger oftere om de ikke er så flinke til å følle opp sine lærlinger.

Til nå har vi holt styr på dette på et exel ark.

 

Vi håper OLKweb kan bli løsningen her for å holde styr på når bedriftene har vert besøkt og når de skal besøkes i fremtiden.

 

Vi ønsker en rapport som er søkbar på årstall, vi trenger en funksjon på bedriften hvor vi kan sette opp dato for besøk og dato for neste besøk. som igjen blir synlig i denne rapporten.


Vi besøker også bedrifter som ikke har aktive lærlinger i håp om at besøk fra oss kan få de til å ta inn lærling igjen.


Håper dette kan være interessant for flere.