Bedriftshistorikk lærling

Når man innhenter en tidligere lærling, for ny kontraktsinngåelse, endres datoer på forrige kontrakt seg! det er tildato som endres til datoe FØR dato ny kontrakt. Dette må den ikke gjøre! da mister vi viktige datoer.Her er jeg usikker på om jeg forstår hva du mener.. Mener du at en hevet kontrakt plutselig endrer dato?


Jeg vet at vi har gjort litt forskjellig opp i gjennom tiden ved kontraktsinngåelse med tidligere lærlinger. Vi har f. eks. opprettet nye kontrakter på tidligere lærlinger ved å opprette ny bruker. (Dette var lettere før, da ikke e-post var brukernavn). Har forstått på Daniel at vi heller bør opprette ny kontrakt på brukeren som allerede finnes. Altså tegne en ny kontrakt med nye datoer. Da vil personen få tilgang til både sin nye og gamle kontrakt og dokumentasjon. Men det hørtes ikke bra ut, dersom den tidligere kontrakten endres. Om jeg forsto det riktig da ;-) 

ja det er slik jeg beskriver. Sluttdato ved f.eks en hevet kontrakt endres når man legger inn ny kontrakt, på samme lærling.