dokumentasjon og læreplan tilknytting

hei vi har flere ganger nå opplevd at lærlingen dokumenterer men ikke huker av for lærerplan mål på dokumentasjonene.


Kan det legges inn en funksjon slik at ihvertfall minimum 1 læreplan mål må hukes av for. Slik at dokumentasjonene ikke blir hengene i løse luften.


Hva er årsak til manglende avhuking? Vi opplever det motsatte, det blir ofte FOR mange mål avhuket, og de gangene vi har lærlinger som ikke huker av, er det fordi de ikke forstår hvilke mål som hører til oppgaven de har gjort. Derfor jeg vil i første omgang være uenig i dette, da min tro er at da blir det kun huket det øverste for å komme videre?  er det flere som har innspill på dette?

Vi har fjernet Dokumentasjonsknappen på dashbordet for å unngå nettopp dette. Våre lærlinger må da gå via Læreplan for å starte på et mål. De kan skrive dokumentasjon uten å læreplantilknytte ved å velge Ny dokumentasjon, med dette begynner de med etterhvert, etter at de har fått vanene med å skrive på konkrete mål. Vår erfaring er at de gjør begge deler, og at mange liker muligheten til å kunne skrive først og læreplantilknytte etterpå.