infoknappen

Planlagt

 

Hei

Ser av gamle emner at infoknappen var planlagt fjernet for 3 år siden, bra det ikke skjedde!

Det vi stadig får tilbakemelding på er at denne infoknappen er liten og ligger for godt skjult. kan det være en ide å flytte denne til starten av kompetansemålet? Samtidig trenger ikke info om vurderingskriterier, og dokumentasjon komme opp der. Dette er reint duplikat av dok-knappen. Infoknappen benyttes nok av de fleste til en mere utfyllende beskrivelse av kompetansemålet, en veiledning til dette.7 personer liker denne ideen
1 Comment

Hei Else,

Vi gjorde noen endringer av info-knappen i starten av august; hvor denne nå kun viser beskrivelse av målet, men har mulighet til å se dokumentasjon og vurderingskriterier og (men disse er lukket). Går man på dokumentasjonsvisningen får man i utgangspunktet opp dokumentasjon - men mulighet til å se beskrivelse også. Det å flytte info-knappen frem i målet blir nok ikke gjort noe med nå, men det å tydeliggjøre ikonet enda mer vil vi ta med oss til større forbedringer :-)