avbrudd

 kan det være en ide at lærlinger som ligger i avbrudd, men som er aktiv,  kan merkes på noen måte? Vi har jo langtidssyke, gravide O.l. Dissedukker jo opp på ulike lister rundt forbi.. farge på sirkel, en utropstegn eller.....