Ønske om at læretidsattest kan skrives ut med tilhørende kommentarer

Ikke Tatt


Vi benytter OLKWEB i VTA-tiltak for kandidater tilknyttet en fagopplæring. For vår type bedrift er nyttig å kunne skrive ut læretidsattest med tilhørende kommentarer. 
For oss er dette viktig dokumentasjon for årlig rapportering til NAV. 
Vi er kjent med at vi kan benytte vurdering og skrive ut PDF rapport fra dette, men det betyr at vi må jobbe to steder i systemet. 

1 Comment

Hei Toril,

Vi har nå hatt denne saken oppe i brukerforumet. Og det er ikke noe vi kommer til å inkludere i læretidsattesten på nåværende tidspunkt. Man får tilsvarende oversikt, om ikke bedre i vurdering, som du nevner. Der kan man få oversikt over hvilke mål som er arbeidet med, og kommentarer og tilbakemeldinger på dette i PDF.