Automatisk lagring i vurderingsmodulen.

Ser ved en del anledninger at det kunne vært fordelaktig at det hadde vært automatisk lagring av tekst i møtereferater som skrives direkte inn. Blir med jevne mellomrom slik at tekst må skrives om igjen hvis ei vurdering signeres uten at man har husket å lagre underveis. Er det bare en brukerfeil fra min side:) eller er det flere som kunne ønsket automatisk lagring?


Leif Andreassen

TOH