Produsere fagkoder

Slik det er i dag kan man kun laste ned fagkoder fra udir.

Skulle gjerne sett at man hadde mulighet til å produsere egne fagkoder slik at man kan få lagt slikt inn i manglende fag. (eks. YSK-eksamen for yrkessjåfører)


4 personer liker denne ideen
1 Comment

Hei Tom-Stian,


Det stemmer, vi har prøvd komme i dialog med UDIR angående de øvrige kodene for flere fag, for å se om de har en ressurs som kan benyttes.


Vi hadde mulighet til å legge inn egne fagkoder selv tidligere, men opplevde mye rot og feilregistreringer - og ønsker helst ikke gå tilbake til det. Håper en videre dialog med UDIR og muligheten til å få tak i disse ressursene kan løse utfordringen.


Dersom dere har behov for å legge inn en fagkode eller to som i dag ikke er tilgjengelig kan man endre en eksisterende kode til å være den ønskede koden.