Bilder i logg

Et bilde kan si mer enn 1000 ord..  Men bildevisningen kunne vært bedre. Jeg savner en zoom-funksjon uten å måtte lagre bilde lokalt først