Aktivitet

Innkommende spørsmål ang aktivtet.
  1.  når man oppretter en aktivtet burde da ikke den som oppretter bli automatisk deltaker?
  2. Kan det/er det mye jobb,  å lage mulighet for å kunne legge til deltakere i den første boksen hvor selve aktiviteten opprettes?
  3. Når man står i en aktivtet på lærlingens side og går bakover ved å bruke brødsmulestien, bør man komme tilbake til lærlingens aktivteter, i dag kommer man til "alle"aktivteter. feil i stien
  4. møttstatus burde være være med tommel opp eller annet visuelt symbol- har en positiv effekt...faktisk....
  5. referat i aktivitet er lite synlig når aktivitet åpnes. Kan det slik det er i vurderinga,  flyttes opp? det er jo plass å bytte med allt info om tid og sted osv...