Vurdering og hovedområde

 er det mulig at tekst som er satt inn som beskrivelse av hovedområdet fremkommer i vurderinga? eller er mulig å vise i vurdering? ofte har vi lagt inn endel Dette ser ikke lærling i vurderinga- og gjør at de ofte misoppfatter hva de skal vurdere