Låse for dokumentasjon

Vi har fått en økende mengde FOB lærlinger- og mange av dem er svært ivrige i sin loggføring- og flott er det! Men oppdaget i dag en liten hake ved dette. En av våre FOB må vi dessverre heve- Og vi skal lage læretidsattest. Men han har laget dokumentasjon og tagget slik at at han på rekordtid har dok. på alle komeptansemål.

I hans plan så er det slik at vi har sorter hovedområdene i bolker, i halvår. men det er haket av for alle mål, slik at det ser ut som om han har vært innom alt på kort tid.

Det vi skulle ønske oss er at vi for hver enkelt lærling skulle hatt mulighet for, inne på lærlingbildet, å skru av dokumentajon for et helt område, slik at vi fikk styrt dokumenteringen bedre, for de som trenger litt mere styring.

Kan gjøre det i læreplanmal, men da blir det for alle.