Meldingssenter

Når vi skal sende fellesmelding sms- til våre lærlinger har vi muligheten til å sende til grupper, ulempen her er at lærlinger som er inaktive eller har sluttet  også blir med som mottakere. Er det mulig att lærlinger som er aktive kommer automatisk på en gruppe som heter "aktive", så når lærlingen er inaktiv, blir han ikke med på gruppen.
1 Comment

forlsaget er selvfølgelig reeelt for forslagsstiller- Her må vi vel høre i forhold til grupper. Disse har veldig ulik bruk for mange. Når man arkiverer lærling så finnes det en opsjon som heter slett lærling fra grupper. Kan det være en løsning?