Meldingssenter

Ikke Tatt

Når vi skal sende fellesmelding sms- til våre lærlinger har vi muligheten til å sende til grupper, ulempen her er at lærlinger som er inaktive eller har sluttet  også blir med som mottakere. Er det mulig att lærlinger som er aktive kommer automatisk på en gruppe som heter "aktive", så når lærlingen er inaktiv, blir han ikke med på gruppen.

forlsaget er selvfølgelig reeelt for forslagsstiller- Her må vi vel høre i forhold til grupper. Disse har veldig ulik bruk for mange. Når man arkiverer lærling så finnes det en opsjon som heter slett lærling fra grupper. Kan det være en løsning?

Det er som Else sier et valg om å fjerne lærlingen fra grupper når de arkiveres/heves. Det er også ulik bruk av grupper, og noen ønsker ha mulighet til å sende til lærlinger som er arkiverte.


Vi tar derfor ikke bort inaktive/arkiverte lærlinger fra gruppene automatisk. Om man ønsker sende til kun aktive lærlinger i en gruppe kan man bruke filterne fra lærlinglisten ved å filtrere på aktive lærlinger, og ønsket gruppe. Da vil ikke de inaktive bli med i utsendingen :-)


1 person liker dette