dokumentasjon pr.fag Rapporter

 Denne rapporten gir vel ikke et bilde av hvilke faggrupper som rapporter mest/minst?

I fag med mange lærlinger vil vi få et høyt tall, og lavt tall på fag med få lærlinger, selv rom de dokumentere mye. Hva brukes denne til hos andre kontor?

1 Comment

Skjønner heller ikke denne..