Vurdering

 Mulig dette er for innfløkt å gjøre, eller strider mot GDPR, men prøver likevel:

Vi ser behov for å kunne sende ut vurdering som en lenke til personer som ikke ligger i olkweb, og er knyttet opp mot lærling.

Grunn: Vi har lærlinger på store bedrifter/smelteverk som har opplæring på mange ulike "stasjoner" og av mange ulike instruktører. Disse kan variere og det vil være vanskelig å legge disse til lærling, det blir mange og det kan hende det skifter underveis. Disse instruktørene skulle vi kunne gi en "gjestetilgang" for å gå inn å gjøre vurdering på lærlingen-

ser at dette kan være en vanskelig problemstilling, men jeg tenker at det er kun vurdering de skal kunne gå inn på- og klikke videre på dok som er knyttet opp mot det aktuelle kompetansemålet.

Hva tenker andre om dette?

1 Comment

Hei Else!

Vi har ikke denne utfordringen men i noen bedrifter har vi gitt tilgang til flere instruktører med de tilgangene som er til rådighet. De fleste bedriftene våre har en instruktør, men hos de store bilbedriftene er det flere instruktører som godkjenner logg etc. Her rullerer lærlingene gjerne hvert kvartal mellom de ulike instruktørene. 

En gjestetilgang med begrensninger hadde nok kunne vært smart i problemstillingen du beskriver.

En gjestetilgang hadde faktisk kunne vært smart for oss på noen elever som har sikret seg læreplass allerede som elev. Vi har på noen få elever, opprettet bruker og koblet på bedriften med intensjonsavtale og olkweb-tilgang allerede i skolen når kandidaten ennå er elev. Her kunne en gjestetilgang for lærer vært en mulig god ide.

-Ole Johan-