visning i lærlingliste

 er det mulig å få til mobil.nr til lærling i lærlingbilde? enten som en egen kolonne ev, som en popup ved å holde musepeker over navn?