innlevering/oppgaver tidsfrist

 Hei

Vi har økende mengde FOB lærlinger, som skal ha ulike fag og oppfølging i disse. Vi lager disse oppgavene i innlevering- som vi har snakket om tidligere så har denne modulen stort potensial for forbedring. Ett av de vi ser i forhold til teori og oppgaveinnleveringer er tidsfrist på oppgaver. Hadde det vært mulig å koble disse mot dashbordet? slik at vi kan se en oversikt over alle lærlinger som har oppgaver med frist?

slik det er nå må jeg manuelt legge inn frister i kalender på de ulke lærlingene