Læreplan og nye læreplaner

 veldig mange kontor, og oss ogsp, veit jeg har laget "egne læreplaner" hvor de har praktiske gjøremål som lærlingene logger mot. Lærlingene skjønner hva de skal dokumentere mot, og forstår dette med dokumentasjon mye bedre. Kompetansemålene oppleves som vanskelig å forstå. Likevel tror jeg at det er viktig å vise og å forstå knytningen mellom de gjøremål som lærling gjør, har en sammenheng med kompetansemålene. Ser for meg at oppbygginga av plan er lik, men at vi legger til hvilken læreplan som hører til "planen".

når lærlinger logger mot mål som er laget av oss- som f.eks "kunne beskrive og utføre hvordan en senker eleketroder kontrollert etter prosedyre" så logger de om det, og huker av det kompetansemål fra den nasjonale planen, som de mener passer til det spesifikke gjøremålet.dermed får de lære seg å bruke læreplanene på en bedre måte enn i dag.


??dette gjør man jo ved å lage delmål under hvert kompetansemål?? 
Delmålene er jo bedriftens/lærestedets skreddersydde tolkning/løsning av kompetansemålene i den sentrale læreplanen. Å bare dokumentere bare på kompetansemål i sentral læreplan er jo tilnærmet meningsløst ettersom disse med hensikt er skrevet veldig runde.

jo det er det jeg mener også. ikke så lett å få frem med bare tekst;.) Når vi lager en opplæringsplan for en lærling i bedrift- gjør vi den sammen med bedriften.

Så kvalitetssikrer vi at disse planene og gjøremålene til lærlingen, som vi lager som en læreplan i olkweb, har oppgaver som dekker kompetansemålene i planen. Lærlingene logger i denne planene og er fornøyd med det. Men de får ingen direkte øvelse med å se de praktiske oppgavene opp mot kompetansemålene i læreplanen. så jeg tenkte at vi kunne lage en opplæringsplan slik vi gjør i olkweb, og hekte på hvilken læreplan denne opplæringsplan tilhører. Når lærlingen logger skal han tagge hvilke kompetansemål han mener oppgavene tilhører.

kompetansemålene trenger ikke dukke opp noen andres steder, for som du sier de er de er ofte veldig runde. Men tror det er viktig at lærling får fokus på dette, og forstår hva et kompetansemål er. Dette er det de blir spurt om i lærlingundersøkelsene også.

Hva tenker du rundt dette Therese? Vil det være vanskelig å få til slik oppbygginga er i dag?

Hei!

Er ikke sikker på om jeg klarer helt å forstå tanken, i dag er jo tanken at de har kompetansemålene - med delmålene/arbeidsoppgavene under, og disse er jo da relatert til kompetansemålet. Når de dokumenterer at de har gjort arbeidsoppgaven/delmålet, vil kompetansemålet automatisk markeres som arbeidet mot.


Litt usikker på hvordan du tenker det skal være annerledes, at de dokumenterer arbeidesoppgaven, og mer aktivt markerer kompetansemålet?Hei Else. 

Hvis lærlingen tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver han/hun har hatt, og så krysser av for hvilke kompetansemål (eller delmål) som er berørt, så får de trening i å se sammenhengen mellom arbeidsoppgaver og kompetansemål (eller delmål). Da dokumenterer de rett fra Dashbordet eller fra "Dokumentasjon".