Ønske om å kunne legge ansatte som inaktive

Hei! Vi ser at det burde være mulig å kunne sette ansatte som inaktive. Vi har mange ansatte registrert i OLKWEB som har perioder av/på som instruktører for lærlinger. Dette gjelder særlig i helsearbeiderfaget. Vi får av og til tilbakemeldinger om at enkelte ansatte ikke ønsker å motta info fra OLKWEB i de periodene de ikke fungerer som instruktører. I disse tilfellene, så må vi gå inn å avslutte bedriftsrelasjonen for disse. Dette blir feil, da de fortsatt er ansatt i samme bedrift, og med stor sannsynlighet vil komme til å fungere som instruktør igjen innen en viss tid. Det er derfor ønskelig at det opprettes en funksjon der man  kan sette ansatte som inaktive for en periode, slik at de slipper å motta info fra OLKWEB, inntil vi endrer dem til aktive igjen. Håper dette lar seg ordne. :) Mvh Beate Ek, OKOS


2 personer liker denne ideen