Innføringskurs/e-lærinskurs

Hei!


Nå i disse Koronatider ser jeg behovet for at dere kan lage enkel innføringskurs for nye lærlinger og instruktører som kan ses eller eventuelt gjennomføres på nett.


2 personer liker denne ideen

Dette er en veldig god ide og støttes på det varmeste - dette vil kunne forenkle hverdagen for opplæringskontorene betraktelig, og ikke bare nå under covid-19!

Det er mange fordeler med at det lages et standardisert og kvalitetssikret (av Innit) e-læringskurs som kan distribueres automatisk til nye brukere:

  • Alle får et tilbud om opplæring
  • Alle får samme opplæring (i dag gjøres dette veldig forskjellig og resulterer nok i veldig ulik forståelse) rundt omkring
  • Brukeradmin hos opplæringskontorene og Kundeservice hos Innit får forhåpentligvis færre henvendelser fordi brukerne får et høyere "minstenivå"
  • Når man gjør systemendringer er det lett å oppdatere e-kurset på et sted, og man får da et kontinuerlig oppdatert opplæringsopplegg
  • Innit kan enkelt sende ut felles melding til alle brukere om når, og hva som er oppdatert
  • Mulighet for å verifisere/sertifisere brukerne gjennom noen enkle kontrollspørsmål på de viktigste områdene (vurdering og dokumentasjon) før de får "full tilgang".


Et slikt opplegg trenger ikke å dekke alle forhold og muligheter i OLK WEB, men bør initielt dekke det viktigste (vurdering og dokumentasjon) for både lærlinger og ansatte. Etterhvert som man høster erfaring vil man kunne justere slik at man får med også andre ting/elementer.

Det er nok er rimelig at Innit kan fakturere dette som en tilleggstjeneste for de opplæringskontor som ønsker en slik løsning (det vil jeg tro er de fleste).

Takk, du sa det så mye bedre - håper det blir tatt tak i :-)1 person liker dette