Mulighet til å individuelt tilpasse antall måneder mellom hver vurdering

Hei

Idag kan vi velge 3, 6, 9 eller 12 måneder mellom evalueringssamtaler under Innstillinger. Så vidt jeg forstår vil denne endringen da omfatte alle lærlinger i OLKWEB hos oss.

Jeg ønsker meg en mulighet til å sette en individuell tidsramme på den enkelte lærling. Noen bør kanskje ha evaluering hver annen måned mens andre er hver fjerde eller sjette måned. Er dette mulig å få til?

Kontak meg gjerne dersom dere vil jeg skal utdype forslaget.

1 Comment

det er ingen begrensinger på hvor mange vurderinger man kan ha eller intervaller. Intervallene er knyttet opp mot boksen på dashbordet som gir deg påminnelse om når neste vurdering bør være- denne trenger flere justeringer og ikke bare intervallene.