Lærlinger kan kommentere på "Vurdering"

Når lærlingene legger inn egenvurdering i Vurdering hadde det vært ønskelig at de også kunne legge inn kommentarer. 


Kan dette ordnes?


1 person liker denne ideen