Knytte konsulenter til bedrift

Opplæringskontoret for Service og Samferdsel SA rapporterer inn ønske:


Det er ønskelig å knytte konsulenter opp mot bedrifter.