Notat til filter/grupper?

Kan det være mulig å knytte NOTAT opp mot filter eller grupper slik at man feks kan opprette et notat på feks 50 lærlinger samtidig? 


Det er jo slik på e-post og SMS, men er ønskelig også på NOTAT. Vi har en del dokumenter som vi ønsker skal ligge på lærlingenes profil som en slags "startpakke/leseliste". I dag legges dette inn på 1 og 1 lærling og da blir det veldig mye klikking..