Ekstraordinært tillegg høsten 2020

Grunnet COVID-19 blir det som dere sikkert er kjent med, utbetalt et ekstraordinært tillegg på 4250 kroner per kontrakt, altså 708 kroner i måneden i 6 måneder.

De av dere som benytter tilskuddsmodulen i OLKWEB har kanskje lagt merke til at satsene for høsten 2020 ikke er justert etter dette tillegget. Med bakgrunn i at det ikke vil bli korrekt beløp ved å oppjustere tilskuddsatsene, må tillegget legges inn 708kr i tillegg per måned for lærlingene i perioden. Dette gjelder både for basis 1, og basis 2 lærlingene. Det vil si at de oppjusterte tilskuddsatsene for basis 2 som i dag ligger inne i OLKWEB vil bli justert ned til de ordinære satsene fra UDIR. For de av dere som også benytter OLKWEB til å forespeile beløp inn i 2021 vil det gi et mer riktig bilde av forventede beløp, frem til satsen for 2021 er klar.

Vi forstår at dette er en stor jobb, og har derfor sett nærmere på det. Det vil i uke 37 komme en funksjon i OLKWEB som gjør det mulig å registrere tillegg på lærlingene i en masseoperasjon. Det fungerer da slik at dersom en basis 1 eller basis 2 lærling har både en bedriftsperiode og aktiv læretid i perioden, vil man kunne legge til 708kr på hver av disse månedene i ett trykk. Dette vil man kunne gjøre på flere lærlinger i samme operasjon.

Funksjonen vil markere dersom en lærling allerede har fått registrert ett trekk eller tillegg på seg fra tidligere - slik at det må gjøres en kontrollsjekk på hvorvidt det registrerte trekk/tillegget fra tidligere er et ekstraordinært tillegg grunnet COVID-19, eller noe annet. Dette er for å unngå at det registreres dobbelt, da det ikke er mulig for systemet å avgjøre hvorvidt eksisterende trekk/tillegg er tilknyttet det ekstraordinære tillegget.

Les nøye gjennom veiledningen som følger funksjonaliteten, slik at dere er sikre på at dere registrerer tillegg på de lærlingene som ikke har dette registrert fra før av. Dersom det registreres inn tillegg via masseoperasjonen på lærlinger det manuelt er registrert inn dette på tidligere, må dette også fjernes manuelt.  

Funksjonaliteten blir værende tilgjengelig i OLKWEB ut 2020. Det vil si at man fra januar 2021 må registrere inn tillegget manuelt dersom man ikke har benyttet seg av denne funksjonaliteten før den tid. 

1 person liker dette