læreplaner og sirklene

 hei, Kan det på en enkel måte være mulighet for å merke de læreplanene som skal være med i sirkelen?

Slik det er nå har jeg f.eks en lærling som har 3 læreplaner, 2 av disse er vurderingsplaner og har ikke mål som skal godkjennes.det er mål som gjennomgås i forhold til vurderinger-

likevel fremkommer disse i sirkelen som omhandler godkjente kompetansemål- kan man lage slike planer og sette de inaktive i forhold til kompetansemål? Slik det er nå er det ingen av mine lærlinger som får full sirkel da disse målene fremkommer..