Installasjon av Citrix Receiver

Citrix Receiver er en nødvendig komponent for å kunne logge seg inn.


Citrix Reciever finnes for de fleste opperativsystem og plattformer. 


Last ned Citrix Reciever for Windows: http://www.citrix.com/go/receiver.html

Last ned Citrix Receiver for Mac: https://www.citrix.no/downloads/citrix-receiver/mac/


Bilderesultat for citrix receiver