POP/IMAP

E-post

Oppsett og informasjon av E-post.

Inngående mailserver POP3/IMAP mail.innit.no
Utgående mailserver SMTP mail.innit.no*
Webmail http://webmail.innit.no
Mailadmin http://webmail.innit.no/admin
Brukernavn Det som står forran @ i e-post adr.
Passord policy minimum 8 tegn, og inneholde tall


Porter som er i bruk mot Innit sitt e-post system:
  Standard Sikker (SSL)
POP3 110 995
IMAP 143 993
SMTP* 25 465

*Bruk av mail.innit.no som SMTP server(utgående e-post tjener) krever at man skrur på SMTP-autentisering.