Brukerveildninger OLKWEB 3

Nedenfor finner du lenker til brukerveiledningen til OLKWEB 3, for de forskjellige rollene.


Konsulent: https://innit.gitbooks.io/olkweb/content/ 


Ansatt: https://innit.gitbooks.io/olkweb-brukerveiledning-for-ansatte/content/


Lærling: https://innit.gitbooks.io/olkweb-brukerveiledning-for-laerlinger/content/