VPN med Buypass OTP (One Time Password)

A. Mange har automatisk installert VPNKlienten fra før. 


Hvis denne er tilgjengelig så ligger følgende ikon nede ved klokka:


Om dette ikke har skjedd, kan Forticlient installeres herfra:

Fortiklient for Windows

Forticlient for Mac OS


Følg instruksjonene under installasjonen, aksepter brukervilkårene og velg next. 


BuyPass må også være installert på din mobile enhet.


B.  VPN Profil må være konfigurert. Følg denne bruksanvisningen for å sette opp vpnprofil.1. Brukeren starter Fortklient på maskinen.

    Fyller inn epostadresse og kode fra Buypass appen


2. Start Buypass Code på telefon og trykk Lag engangskode

3. Tast PIN-kode eller fingeravtrykk..

4. Legg inn denne koden i passordfeltet til Fortiklient i punkt 1.